Info utile

Garanţie

 

Produsele comercializate în acest webshop au termen de garanţie exprimat în luni sau ani.

  • Termenul de garanţie începe din momentul recepţionării produsului.

  • In cazul produselor proprii acesta este stabilit de către producător: ATTA Import. Export. SRL şi nu poate fi mai mic ca şi cel prevăzut de legislaţia in vigoare.

  • In cazul produselor partenerilor se aplică cel stabilit de partener, cu respectarea legislaţiei în vigoare. In cazul în care partenerul nu specifică un termen de garanţie se aplică cel din legislaţie.

 

Fac obiectul garanţiei :

  1. Defectele de fabricatie

  2. Defecte ale materialelor şi accesoriilor folosite

  3. Vicii ascunse

 

Nu fac obiectul garanţiei :

  1. Defectele cauzate de utilizarea improprie a produsului

  2. Defectele cauzate de utilizarea defectuoasă a produsului

  3. Defectele cauzate de folosirea în alt scop decât cel căruia este destinat produsul.

  4. Defectele cauzate de nerespectarea condiţiilor de utilizare, întreţinere şi păstrare.

 

Procedura de retutnare

 

Cumpărătorul notifică în scris letric sau e-mail furnizorul, asupra defecţiunilor apărute. Notificarea trebuie să cuprindă cu exactitate condiţiile în care au apărut defecţiunile şi data la care a fost achiziţionat produsul. Furnizorul răspunde la notificare şi cere trimiterea produsului la sediul său. Produsul trebuie să fie însoţit de documentul care atestă data cumpărării.

După examinarea produsului, furnizorul face propunerea pentru soluţionarea problemei.

Propunerea poate fi: repararea produsului sau, dacă acest lucru nu este posibil, schimbarea lui.

Trimiterea produsului la sediul furnizorului se face pe cheltuiala cumpărătorului, cu confirmare de primire.

Returnarea produsului reparat, sau cel care este la schimb, se face pe cheltuiala furnizorului cu confirmare de primire.

Perioada de garanţie se suspendă la data la care cumpărătorul a trimis produsul către furnizor şi reincepe la data primirii lui de către cumpărător.

Perioada de garanţie se prelungeşte cu intervalul în care produsul a fost la

transportator respectiv la furnizor. La schimbarea produsului, procedura este

identică. Cumpărătorul beneficiază doar de prelungirea perioadei de garantie.